top of page

Ο Μάνθος Μυριούνης είναι Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής και, ολοκληρώνοντας το βασικό πτυχίο Ψυχολογίας στα Πανεπιστήμια Βελιγραδίου και Ιωαννίνων, μετεκπαιδεύτηκε στην Οικογενειακή Θεραπεία και Θεραπεία Ζεύγους (Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών) και στο Μορενικό Ψυχόδραμα (Ινστιτούτο Ψυχοδράματος Αθηνών), αποκτώντας την ιδιότητα του Ψυχαναλυτή και του Ομαδικού ΨυχοΘεραπευτή.

 

Πλήθος μετεκπαιδεύσεων και επιμορφώσεων συνοδεύουν την επαγγελματική του ταυτότητα, προσδίδοντάς του ποιότητα αλλά και πλαισιώντας ευρυγωνικά την θέασή του για τον άνθρωπο και τα πάθη του, στα συνειδητά και ασυνείδητά του γίγνεσθαι και στον τρόπο που μεριμνά κι αντιλαμβάνεται τα ενδοψυχικά του δρώμενα. 

❖ Παιδοψυχολογία-Παιδοψυχιατρική (Παν. Αιγαίου) 

❖ Συμβουλευτική και το Life Coaching (Παν. Αιγαίου) 

❖ Εκπαίδευση ηγετών για τη στελέχωση διεθνών και εθνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων η οργανισμών παροχής ανθρωπιστική ιατρικής-Ψυχολογικής βοήθειας με έμφαση στις μεταναστευτικές ροές, στη φτώχεια, στη διαχείριση κρίσεων και στα περιβαλλοντικα ζητήματα (Παν. Αιγαίου)

❖ Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών) 

❖ Ειδική Αγωγή και την Αναπηρία και τους τρόπους αντιμετώπισης, διαχείρισης και θεραπείας των ίδιων και των οικογενειών τους (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Π.Τ.Δ.Ε. Ιωαννινων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

❖ Εκπαίδευση Ενηλίκων (Παν. Αιγαίου). 

Σεμιναριακού τύπου επιμορφώσεις 

★ «Δημιουργική απασχόληση παιδιών». 

★ «Εισαγωγή στην ομαδική δυναμική και το ψυχόδραμα» ΑΨΚ

★ ”Εισαγωγή στην ψυχολογική αξιολόγηση» ΑΨΚ 

★ «Εισαγωγή στις δυναμικές της οικογένειας» ΑΨΚ 

★ «Εισαγωγή στα ιδεολογικοπολιτικά της ψυχιατρικής και της ψυχοθεραπείας» 

★ «Εκμάθηση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας» (Ν.Ε.Λ.Ε. Ιωαννίνων) 

★ «Ψυχόδραμα και κοινωνικοθεραπεία» ΑΨΚ Ιωάννινα

★ «Το μέλλον της ψυχοθεραπείας» 

★ «Δ.Ε. προσοχής-υπερκινητικότητα» 

★ Ψυχόδραμα και η ερμηνεία των ονείρων με τη Ms Marcia Karp (Ι.Ψ.Κ.). 

★ «Σωματική και ψυχική υγεία» (Κ.Ε. Ενηλίκων). 

★ «Ψύχωση στις σύγχρονες κοινωνίες, διάγνωση και τρόποι αντιμετώπισης» 

★ «Όταν η τέχνη θεραπεύει, η θεραπεία γίνεται τέχνη» (TACT HELLAS) 

★ «Επενδύοντας στην ψυχική υγεία» (Ψυχιατρική Κλινική Ιωαννίνων και Π.Γ.Ν.Ι.)

★ «Οικογενειακό δίκαιο για κοινωνικούς και άλλους επιστήμονες»

★ «Όψεις του προσφυγικού φαινομένου (ΕΑΠ) 

★ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση (ΙΕΠ, ΕΑΠ)

★ «Εισαγωγή στη Μεθοδολογία έρευνας των κοινωνικών επιστημών»

★ «Διαταραχές της προσωπικότητας»

★ «Επικοινωνία μέσα στη σχέση»

★ «Διαχείριση κρίσεων»

★ «Η ψυχολογία της σεξουαλικότητας»

★ «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα πληροφοριακής υποστήριξης του έργου της Ε.Ψ.Ε.Π»

★ «Διαπολιτισμικός μεσολαβητής για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μεταναστών και προσφύγων σε θέματα κοινωνικών υπηρεσιών, συμβουλευτικής» (ΕΑΠ, Κ.Ε.Κ. Δήμητρα)

★ Youth Worker μέσω Erasmus+: ”Let's start: Sports against Radicalization” (Ο αθλητισμός ενάντια στην ριζοσπαστικοποίηση, τον εξτρεμισμο και την Ρητορική Μίσους). 

 

Εργασιακό Ιστορικό

- Δεκαετή προσφορά σε δημόσιες δομές του Υπουργείου Υγείας (Βοήθεια στο Σπίτι), στον ΟΑΕΔ (συμβουλευτικός ψυχολόγος), στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ψυχολόγος). 

- Θητεία στην Διεύθυνση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας και Ψυχοθεραπείας του Ιδ.ΙΕΚ-ΚΟΙΝΣΕΠ ORBIS ANIMA-Αυτογνωσία κύκλος Ζωής. 

- Μέλος ομάδας εργασίας ερευνητικού προγράμματος: «Για την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). 

- Εξωτερικός συνεργάτης και εποπτικό μέλος της διεπιστημονικής ομάδας στο Πρότυπο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικής Αγωγής «ΛΟΓΟΠΟΙΗΣΗ»

- Σε πρόγραμμα ένταξης για την υποστήριξη, ανάπτυξη και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων με άτομα κοινωνικά και εργασιακά αποκλεισμένα με την δημιουργία καταστήματος κοινωνικής επιχείρησης με βιολογικά προϊόντα (Κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL) 

Συνέδρια με εισηγήσεις

- Διεθνές Διεπιστημονικο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής και Ειδικών Θεραπειών: Η συμβολή των σύγχρονων προσεγγίσεων από το Παιδί ως τον Ενηλικα: “Το παιχνίδι και η σημασία του στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επιλογή επαγγέλματος στα ΑμεΑ” 

- Συμβουλευτικής/ Coaching /Διαμεσολάβησης και Διευκόλυνσης: Γεφυρώνοντας τις διαφορές για μια νέα Συμβουλευτική της κρίσης με θέμα:“Το Οικογενειακό Ανάγλυφο”.(Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Επιστημονικό συνέδριο Παιδοψυχολογίας των Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Σωτηρία, το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες και το Aegean College :’’Έρευνα και Καινοτομία στην Παιδοψυχολογία και την Παιδοψυχιατρική/Διεπιστημονικές προσεγγίσεις και Προοπτικές με θέμα: "Την ευεργετική και θεραπευτική επίδραση της εικαστικής ψυχοθεραπείας στα παιδιά με αναπηρίες

- Παγκόσμιο Συνέδριο Οικογενειακής Θεραπείας για τις σύγχρονες τάσεις της Οικογενειακής Θεραπείας με συμμετοχή στην ομάδα προετοιμασίας και εισήγησης του ΑΨΚ με θεμα: Πολλές φορές έχει εθελοντικά προσφέρει θεραπευτικό και εκπαιδευτικό έργο σε δομές ψυχικής υγείας ( ΣΟΦΨΥ) και έχει εκλεγεί σε διοικητικές θέσεις των φορέων αυτών (Γ.Γ. ΚΟΙΝΣΕΠ) μιας και διαθέτει μια πολύ καλή και συναισθητική σχέση με την πλειοψηφία των ωφελούμενων. 


Επαγγελματική Πορεία
Εδώ και έξι χρόνιας διατηρεί ιδιωτικό γραφείο, πρώτα στα Ιωάννινα και τα τρία τελευταία στην Αθήνα, ενώ παράλληλα συνεργάζεται σε μακροχρόνια βάση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σαν εισηγητής, σε ενημερωτικές κι επιμορφωτικές εκδηλώσεις και σεμιναριακού τύπου εκπαιδεύσεις στα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας. 

Δείχνοντας πάντοτε την οξυμένη συναισθηματική του αντίληψη καθώς και την ιδιαίτερή του ματιά στις κοινωνικά απομονωμένες και εργασιακά αποκλεισμένες ομάδες ανθρώπων εναντιώνεται στα φαινόμενα στιγματισμού,υποστηρίζοντας την διαφορετικότητα του καθενός σαν την δημιουργό και την μοναδική πηγή ομορφιάς του ανθρώπου! 

*Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας IARPP New York 

Μάνθος
Μυριούνης

bottom of page